Trzymajcie za nas kciuki :)

Trzymajcie za nas kciuki, ponieważ w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają pracę nad „Informacją o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za lata 2016 – 2017”, a Promocjone.com ma szansę znaleźć się w rozdziale, w którym będą opisane dobre praktyki dobrze funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Informacja zostanie przedłożona przez Radę Ministrów Sejmowi i Senatowi. 🙂

Cieszymy się, że gdzieś widać nasze działania.

Damy znać, czy udało się. 🙂