To nie może się nie udać

Często otrzymujemy pytania, dlaczego spółdzielnia socjalna? Co to znaczy, że jesteście taką spółdzielnią? Niestety pokutuje u nas stwierdzenie, że wszystko to co spółdzielcze, ma złe skojarzenia. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Od kiedy staliśmy się takim podmiotem, zaczęliśmy obserwować inne spółdzielnie, jak sobie fajnie radzą. Najczęściej spółdzielnie tworzą osoby z wykluczenia społecznego. Pewnie nie raz się tak czuliście. Trzeba się w czepku urodzić, żeby nie zaznać takiego odczucia. Właśnie takie osoby z pełną determinacją i chęcią, zakładają spółdzielnie socjalne.

Podobnie stało się z Promocjone.com. Grupa przyjaciół i rodzina – to grupa, która tworzy Studio Reklamy Promocjone.com. Praca w spółdzielni jednym daje szansę na aktywizację społeczną i zawodową, innym integracje lub podniesienie kwalifikacji, a jeszcze innym na realizowanie siebie. Przedsiębiorstwo takie wymaga dużej odpowiedzialności i „grania do jednej bramki”. Ponieważ obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania decyzji. Staramy się, żeby nie było wyraźnego lidera, z uwagi na to, że każdy działa z pasją i wielką chęcią. Wspólnie układamy długofalowe działania, mając za sobą spore doświadczenie, wiemy jak ważny jest szacunek do innych. Każdy ma prawo głosu, nie skupia się to jedynie na ślepym realizowaniu cudzych decyzji. Wspólnie wyznaczamy kierunki działania.

To nie może się nie udać. Żeby jednak dojść do tego miejsca, w którym Promocjone.com znajduje się, musieliśmy przejść długą drogę. Musieliśmy sami założyć taki podmiot. W tym bardzo pomógł na Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim. Któremu z tego miejsca dziękujemy.

Przed nami dużo inicjatyw, planów. Trzymajcie za nas kciuki.

3acde08a4c0c121f575dbe56e96a9356